Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Prenumeration 2018
Socialstyrelsen

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Prenumeration 2018

150200

1 502 kr

Prenumerationen innehåller samtliga föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen inom både hälso- och sjukvårdsområdet och det sociala området som publiceras i den gemensamma författningssamlingen HSLF-FS Från och med 1 juli 2015 ges Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Läkemedelsverket, HSLF-FS från Tand- och läkemedelsförmånsverkets, och HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens FS. I serien publiceras även författningar från följande myndigheter:
  • Rättsmedicinalverket
  • Smittskyddsinstitutet
  • Myndigheten för handikappolitisk samordning
Vi säljer inga enskilda författningar som ingår i Socialstyrelsens serie i HSLF-FS. Vi säljer inte äldre författningar från Socialstyrelsen.
Produktdetaljer: