.
GDPR-guiden
  • Ekonomi
  • Förmögenhetsrätt

GDPR-guiden

Hanna Kjellman, Didrik Värmon

Handbok för verkligheten

0
GDPR-guiden
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Alla företag som är verksamma inom EU måste följa GDPR och ta ansvar för hur de anställdas, kundernas och leverantörernas personuppgifter behandlas. I GDPR-guiden går författarna igenom grunderna i regelverket och belyser praktiska frågeställningar och problem med hjälp av rättsfall och vägledningar. Att arbeta med dataskyddsfrågor på HR-avdelningen respektive marknadsavdelningen innebär helt olika utmaningar. Olika avdelningar på ett företag behandlas därför i separata kapitel och i dessa ges konkreta exempel på reella utmaningar som varje företag möter ur ett dataskyddsperspektiv.

För att dataskyddet ska bli en naturlig del som genomsyrar hela verksamheten behöver det finnas ett dataskyddstänk på alla avdelningar. Boken har därför som mål att hjälpa den dataskyddsansvarige att bli en dataskyddsambassadör och att skapa en positiv dataskyddskultur inom företaget.