Gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet, föreskrifter och allmänna råd
Riksarkivet

Gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet, föreskrifter och allmänna råd

5500

55 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: