Gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet, ändrade föreskrifter och allmänna råd. RA-FS 2012:9
Riksarkivet

Gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet, ändrade föreskrifter och allmänna råd. RA-FS 2012:9

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av RA-FS 2006:5.
Prenumerera på RA-FS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: