Under perioden 15-17/11 kommer vi att genomföra systemarbete i vår webshop. Detta kan medföra vissa störningar.
Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, omtryckta föreskrifter och allmänna råd
Riksarkivet

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, omtryckta föreskrifter och allmänna råd

2560

26 kr (exkl. moms)

Ersätter RA-FS 1991:6.