Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. Prop. 2014/15:136
Justitiedepartementet

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. Prop. 2014/15:136

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår en ändring av reglerna i utsökninsbalken om tiden för att överklaga vissa beslut i mål om utmätning. Genom förslaget säkerställs att gäldenären alltid kan få en domstolsprövning av sitt överklagande av utmätningsbeslutet. Genom detta sker en anpassning till Europakonventionen. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2016.