Gå ut min själ
Statens folkhälsoinstitut

Gå ut min själ

5000

50 kr

Författare:
Ebba Lisberg Jensen

Motion och utevistelse i närnatur är viktiga friskfaktorer för den enskilde samtidigt som de kan minska kostnaderna för livsstilsrelaterad ohälsa. Utgångspunkten för översikten har varit Regeringens strategi för en hållbar utveckling där det slås fast att en sund samhällsutveckling förutsätter en befolkning med god hälsa.

Översikten presenterar och diskuterar kopplingar mellan hälsa, utevistelse och närnatur. Några av frågeställningarna: hur ska närnaturen vara utformad för att stimulera till rekreativ utevistelse? Vilka fysiska, mentala och sociala hinder finns för att dra nytta av näraturen? Forskningsöversikten vänder sig till kommunala planerare (arkitekter, stadsplanerare, samhällsplanerare, beslutsfattare, folkhälsoarbetare m.fl.)

Produktdetaljer: