Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden
Statistiska centralbyrån/SCB

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden

24000

240 kr

Rapporten redovisar resultaten från undersökningen om funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden. Denna var en tilläggsundersökning till den ordinarie Arbetskraftsundersökningen (AKU) under 4:e kvartalet 2008. FN:s definition av funktionsnedsatta har följts.

Några av resultaten i undersökningen är:

  • Drygt 900 000 individer mellan 16 och 64 år i Sverige har någon funktionsnedsättning
  • Drygt en halv miljon individer bedömer att deras arbetsförmåga är nedsatt
  • Funktionsnedsatta män är i högre grad än kvinnor fast anställda
  • Arbetslösheten bland funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga är högre än bland ej funktionsnedsatta, men ligger på samma nivå som tidigare år
  • Det viktigaste för att kunna arbeta för funktionsnedsatta som ej är sysselsatta bedöms vara att få hjälp med anpassade arbetsuppgifter, anpassat arbetstempo, anpassad arbetstid och anpassade hjälpmedel
  • Bland funktionsnedsatta är det vanligare att kvinnor än män är utsatta för mobbing, trakasserier eller kränkningar på grund av sin funktionsnedsättning.
Leveranstid ca 1 vecka.Du kan även abonnera på skriftserien.
Produktdetaljer: