.
Fullmakt och immateriella tjänster
  • Förmögenhetsrätt

Fullmakt och immateriella tjänster

Rolf Dotevall
Produkt-id: 4335679897644
ID: 2282ECA4F8AA8C0B85257F4500485D00

466 kr (exkl. moms)

Fullmakt och immateriella tjänster

Fullmakt och immateriella tjänster

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 256
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 9789139205630
  • Ämnen: Förmögenhetsrätt
  • Taggar:
  • Författare: Rolf Dotevall

Om boken

I denna bok behandlas de regler som gäller då någon rättshandlar för en annan persons räkning. Här behandlas ingående reglerna för fullmakt, handelsagentur och kommission. Även de regler som gäller för mäklare och då särskilt fastighetsmäklare uppmärksammas. Likaså berörs de regler som omfattar prokura och särskild firmatecknare i aktiebolag. Fullmakt och immateriella tjänster behandlar frågor som rör såväl partsbindning som relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, t.ex. lojalitetsplikt, skadeståndsansvar, tillräknande av kunskap, provision och avgångsvederlag. I detta sammanhang beskrivs vad som gäller vid avtal om immateriella tjänster som avser sådana uppdrag som inte har samband med tillverkning eller bearbetning av sak. Även frågor som rör en leverantörs säkerhet för krediter som lämnas en återförsäljare uppmärksammas. Utöver nordisk rätt lämnas visst utrymme åt amerikansk, engelsk och tysk rätt.Fullmakt och immateriella tjänster är främst avsedd att användas som lärobok men den vänder sig också till praktiker och framställningen är tillviss del avpassad för detta ändamål.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139205630.png", "type"=>"print", "product_id"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F4500485D00", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F4500485D00", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F4500485C9C1", "subject_areas"=>["Förmögenhetsrätt"], "subjects"=>["Förmögenhetsrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1076", "id"=>"7FB9A71A6403916EC125753F004C167B", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Rolf", "lastname"=>"Dotevall"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"80", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"327", "size"=>"256", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2013", "publicerat_datum"=>"2013-08-09", "publicerat_timestamp"=>1376006400, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}