Fristående gymnasieskolor berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen, ändrad förteckning
Skolverket

Fristående gymnasieskolor berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen, ändrad förteckning

4500

45 kr (exkl. moms)

Ändr. av SKOLFS 2002:22

Ingår i häfte SKOLFS 2003:1-6. 16 sidor

Prenumerera på SKOLFS
Produktdetaljer: