.
Friska system
  • Ekonomi
  • Hälsa och sjukvård
  • Offentlig rätt

Friska system

eHälsa som lösning på hälso- och sjukvårdens utmaningar

20400

204 kr (exkl. moms)

Friska system

Friska system

  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 72
  • Utgiven: 2012
  • ISBN/Best.nr: 978-918651763-2
  • Ämnen: Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Snabbare och billigare sjukvård över internet?

Stigande sjukvårdskostnader, ökande kvalitetskrav på sjukvården och inte minst patienternas förväntningar skapar en växande marknad för fenomentet e-hälsa.
Här analyseras drivkrafter för marknaden för e-hälsa och de svenska företagens potential, både nationellt och globalt.
Den traditionella sjukvårdens avsaknad av standarder upplevs som ett hinder. Däremot tycks det finnas en stor marknad för tillämpningar när det gäller hälsoinformation, hemsjukvård och olika typer av konsumentapplikationer, t.ex. telemedicin.