Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan. SOU 2013:26
Utbildningsdepartementet

Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan. SOU 2013:26

24000

240 kr

Skapa de bästa förutsättningarna för barnen att leka och lära sig i förskolan!Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg. Det är därför viktigt att tydliggöra huvudmannens ansvar och förbättra Skolinspektionens och kommuners möjligheter att utöva tillsyn och förebygga och förhindra olyckor.
Särskild utredare: Karin KarlsbroTeckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: