Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan. SOU 2013:26
Utbildningsdepartementet

Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan. SOU 2013:26

24000

240 kr

Skapa de bästa förutsättningarna för barnen att leka och lära sig i förskolan!Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg. Det är därför viktigt att tydliggöra huvudmannens ansvar och förbättra Skolinspektionens och kommuners möjligheter att utöva tillsyn och förebygga och förhindra olyckor.
Produktdetaljer: