Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling. Ds 2017:37
Justitiedepartementet

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling. Ds 2017:37

9500

95 kr (exkl. moms)

Syftet med Ds:n har varit att utreda om det finns behov av att vidta åtgärder för att möta de utmaningar som myndigheter kan ställas inför vid hanteirngen av ärendena. Utredaren Maria Hellberg föreslår inte några ändringar i den grundläggande rätten att ta del av allmänna handlingar.

Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. I syfte att säkerställa att så sker föreslås att myndigheter, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet, ska kunna kräva att en sökande betalar hela eller del av föreskriven avgift i förskott. Det föreslås också att beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar som lämna ut i elektronisk form ska kunna överklagas till Skatteverket, vilket skulle innebära att reglerna för överklagande i dessa situationer överensstämmer med vad som gäller för överklagande av beslut om avgift för papperskopior.

Köp Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 107
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Ds 2017:037
  • ISBN/Best.nr: 978-913824660-3
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen