Frekvenser i samhällets tjänst. SOU 2018:92
  • Försvar & Säkerhet
  • Kommunikation & IT
  • Trafik & Transporter

Frekvenser i samhällets tjänst. SOU 2018:92

Betänkande från Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:07)

22000

220 kr (exkl. moms)

Frekvenser i samhällets tjänst. SOU 2018:92

Frekvenser i samhällets tjänst. SOU 2018:92

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 321
  • Utgiven: 2019
  • Serie: SOU 2018:092
  • ISBN/Best.nr: 978-913824890-4
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kommunikation & IT, Trafik & Transporter

Om publikationen

Föreslår hur frekvensanvändningen kan planeras på lång sikt, för att kunna möta samhällets behov så effektivt som möjligt. I uppdraget har bland annat ingått att undersöka de radiospektrumrelaterade förutsättningarna för olika kollektiva nyttigheter såsom sjöfart, transporter och trafikledning, totalförsvar, brottsbekämpning, räddningstjänst, radio och tv i allmänhetens tjänst och forskning. I uppdraget har även ingått att se över den reglering som styr rätten att använda radiofrekvenser i de delar som avser samhällsviktiga aktörers intressen.

Särsklid utredare: Sven-Erik Österberg
Se länkar längre ned för proposition och direktiv som hör ihop med utredningen.