Frekvenser i samhällets tjänst. SOU 2018:92
Näringsdepartementet

Frekvenser i samhällets tjänst. SOU 2018:92

Betänkande från Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:07)

22000

220 kr (exkl. moms)

Föreslår hur frekvensanvändningen kan planeras på lång sikt, för att kunna möta samhällets behov så effektivt som möjligt. I uppdraget har bland annat ingått att undersöka de radiospektrumrelaterade förutsättningarna för olika kollektiva nyttigheter såsom sjöfart, transporter och trafikledning, totalförsvar, brottsbekämpning, räddningstjänst, radio och tv i allmänhetens tjänst och forskning. I uppdraget har även ingått att se över den reglering som styr rätten att använda radiofrekvenser i de delar som avser samhällsviktiga aktörers intressen.

Särsklid utredare: Sven-Erik Österberg
Se länk längre ned för direktivet som satt ramarna för utredningens uppdrag.
Produktdetaljer: