Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. Ds 2018:40
  • Arbetsliv
  • Offentlig förvaltning
  • Straffrätt & Rättsväsen

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. Ds 2018:40

9500

95 kr (exkl. moms)

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. Ds 2018:40

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. Ds 2018:40

  • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 62
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Ds 2018:040
  • ISBN/Best.nr: 978-913824873-7
  • Ämnen: Arbetsliv, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen

Om publikationen

Förslag till ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen). Förslaget utgår från en överenskommelse mellan Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Svenskt Näringsliv.

I Ds:n föreslås att en arbetstagare i vissa fall inte ska få vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation, dvs. som redan är bunden av ett kollektivavtal. Det föreslås att stridsåtgärden endast ska vara lovlig om åtgärden har till ändamål att uppnå ett kollektivavtal som medför fredsplikt och om arbetstagarorganisationen inför åtgärden har förhandlat med arbetsgivaren om de krav som organisationen ställer. Det föreslås att det inte heller ska få uppställas andra krav än de som har varit föremål för förhandling. Vidare föreslås att kraven som arbetstagarorganisationen ställer inte ska få avse vilken rättslig verkan ett kollektivavtal mellan parterna kommer att få m.m.

Köp ditt eget exemplar och ta del av fler förslag!