Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle. SOU 2019:4
Utbildningsdepartementet

Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle. SOU 2019:4

Betänkande från Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)

56300

563 kr (exkl. moms)

Förslag som syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetetsliv.

föreslår bland annat ett paket av fem huvudsakliga åtgärder:
  • Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och generell och ska benämnas karriärvägledning.
  • Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
  • Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen.
  • Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen.
  • Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.

Särskild utredare: Marie-Hélène Ahnborg
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.
Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.