Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle. SOU 2019:4
Utbildningsdepartementet

Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle. SOU 2019:4

56300

563 kr (exkl. moms)

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.Utkommer januari/februari.
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.