.
Framtidsfullmakter
  • Familjerätt

Framtidsfullmakter

Per Westman
0
Framtidsfullmakter
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Framtidsfullmakter är ett privat alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan man i förväg planera för den tid då man inte längre kan sköta sina angelägenheter.

I detta verk redogörs för den nya lagen om framtidsfullmakter (FFL), som infördes 2017. Här behandlas ingående vad en framtidsfullmakt får omfatta, hur det går till att upprätta en framtidsfullmakt och hur den träder i kraft. Stor vikt läggs vid frågor om hur en framtidsfullmakt får användas. Fullmaktshavarens roll och ansvar diskuteras särskilt, liksom sambandet med de allmänna fullmaktsreglerna i avtalslagen. I ett särskilt kapitel behandlas de nya regler om anhörigbehörighet som har införts samtidigt med lagen om framtidsfullmakter.

Verket riktar sig till advokater och andra praktiskt verksamma jurister som lämnar rådgivning om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet. Det riktar sig också till överförmyndare och domstolar som i sin rättstillämpning har att bedöma framtidsfullmakter och anhörigbehörighet. Verket är ett första bidrag till den juridiska doktrinen på området efter FFL:s tillkomst.

PER WESTMAN är jur.kand., fil.kand. och advokat med mångårig specialisering på ekonomisk familjerätt. Han är specialist på framtidsfullmakter, förmynderskapsrätt och hithörande frågor. Han har tidigare varit verksam som bl.a. universitetslärare, praktiserande jurist, verkställande direktör m.m.