Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten. SOU 2014:2
Socialdepartementet

Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten. SOU 2014:2

28000

280 kr (exkl. moms)

Utredningen inleds med en beskrivning av hur valfrihetssystemen utvecklats och dess betydelse för brukarna. Därefter följer en kartläggning av befintliga utförare och en jämförelse av kvalitet, kostnader och effektivitet mellan kommuner som tillämpar respektive inte tillämpar lagen om valfrihet, LOV.Utredningen belyser även sambandet mellan vinstutdelning, ersättningssystem och kvalitet samt frågor om kvalitetssäkring och ekonomisk uppföljning. Betänkandet avslutats med förslag om valfrihetens omfattning och om hur brukarna kan stöttas i valet av utförare.
Särskild utredare: Greger BengtssonTeckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: