Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter. SOU 2018:77
Utbildningsdepartementet

Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter. SOU 2018:77

55000

550 kr (exkl. moms)

Utredningen föreslår bland annat:
  • Krav på nödvändig fort- och vidareutbildning.
  • Förändringar i specialistsjuksköterskeutbildningen, med ökad flexibilitet och anpassning till vårdens behov.
  • En ny specialistnivå, avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS. Utbildningen ska vara tvåårig och ligga till grund för egen yrkeslegitimation. Den ska ge fördjupade kunskaper inom både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap och innebär en ny karriärväg för sjuksköterskor.
  • Ett nationellt råd inom Regeringskansliet som ska identifiera samhällsviktiga kompetensutvecklingsbehov inom vården.
  • Förtydligande i lag av kravet på att kvalitetssäkra verksamheten även ska gälla för verksamhetens kompetensförsörjning. Det ger vårdens chefer stöd i planeringen av kompetensförsörjningen.
Särskild utredare: Kenth Nauclér.Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!
Produktdetaljer: