Framtidens personresor - slutrapport
  • Offentlig rätt

Framtidens personresor - slutrapport

Dokumentation från slutkonferens hösten 2011 för programmet Framtidens personresor

20400

204 kr (exkl. moms)

Framtidens personresor - slutrapport

Framtidens personresor - slutrapport

Om publikationen

Trycket på kollektivtrafiken ökar!

En utvecklad kollektivtrafik innebär en lägre belastning på vår närmiljö och i förlängningen även på det globala klimatet. Samtidigt stimuleras ekonomisk utveckling och social utjämning – viktiga komponenter för en hållbar utveckling!
I denna dokumentation av konferensen hösten 2011 för programmet Framtidens personresor presenteras resultat från projekt som fått finansiering inom programmet sedan dess start 2007. Projekten rör bl.a.:
  • Botniabanan
  • Lånecyklar
  • Stockholms tunnelbana
  • Spårbilar
  • »Kundnära medarbetare»
  • Pendling till större perifera arbetsplatser
  • Trängselskatter
Författare: Andreas Nilsson
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!