.
Framtidens personresor - slutrapport
 • Offentlig rätt

Framtidens personresor - slutrapport

Dokumentation från slutkonferens hösten 2011 för programmet Framtidens personresor

20400

204 kr (exkl. moms)

Framtidens personresor - slutrapport

Framtidens personresor - slutrapport

 • Utgivare: Vinnova
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 56
 • Utgiven: 2012
 • ISBN/Best.nr: 978-918651774-8
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Trycket på kollektivtrafiken ökar!

En utvecklad kollektivtrafik innebär en lägre belastning på vår närmiljö och i förlängningen även på det globala klimatet. Samtidigt stimuleras ekonomisk utveckling och social utjämning – viktiga komponenter för en hållbar utveckling!
I denna dokumentation av konferensen hösten 2011 för programmet Framtidens personresor presenteras resultat från projekt som fått finansiering inom programmet sedan dess start 2007. Projekten rör bl.a.:
 • Botniabanan
 • Lånecyklar
 • Stockholms tunnelbana
 • Spårbilar
 • »Kundnära medarbetare»
 • Pendling till större perifera arbetsplatser
 • Trängselskatter
Författare: Andreas Nilsson
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!