.
Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt

Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen

Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)

18400

184 kr (exkl. moms)

Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen

Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Miljödepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 250
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824975-8
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Det är mer än 50 år sedan den första kemikalielagstiftningen på EU-nivå infördes; 1967 trädde direktivet om farliga ämnen i kraft. Direktivet fastlade regler för klassificering och märkning av kemikalier baserade på deras inneboende farlighet. Under de följande decennierna tillkom fler riskbaserade regler, som också blev föregångarna till Reachförordningen. Men parallellt med lagstiftningens tillkomst och utveckling har även kemikalieindustrins och samhällets användande av kemikalier utvecklats och växt i snabb takt. Enligt Eurostat används i dag mer än 200 miljoner ton farliga kemikalier per år i Europa.

I SOU:n presenteras elva rekommendationer om hur europeisk kemikaliekontroll kan utvecklas för att bättre hantera denna komplexitet. Förslagen fokuserar på två centrala områden:
 • Riskbedömning och hantering av kemiska blandningar, i syfte att göra kemisk riskbedömning och riskhantering mer relevant för målet att skydda människors hälsa och ekosystemen.
 • Gruppvis utvärdering av kemikalier, för att underlätta identifiering av problematiska ämnen och stödja processen att byta ut farliga kemikalier mot säkrare alternativ.

Särskild utredare: Christina Rudén

Köp ditt eget exemplar och ta del av förslagen!
Se längre ned för hänvisning till det direktiv som utredningen arbetar utifrån. Här finns också länk till den engelska översättningen av SOU:n.