Framtidens biobanker. SOU 2018:4
 • Hälso & sjukvard
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Framtidens biobanker. SOU 2018:4

Slutbetänkande från Utredningen om regleringen av biobanker

55000

550 kr (exkl. moms)

Framtidens biobanker. SOU 2018:4

Framtidens biobanker. SOU 2018:4

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 533
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:004
 • ISBN/Best.nr: 978-913824751-8
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Förslagen handlar om att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov.

Förslag och översyn är anpassade till den förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) som Europaparlamentet och rådet antog den 27 april 2016. De förslag utredningen lämnar tar sin utgångspunkt i en etisk analys. Denna analys utgör grunden för avvägningarna mellan å ena sidan hänsyn till integritet, självbestämmande och trygghet för individen och å andra sidan patientnyttan och hälso- och sjukvårdens och forskningens möjligheter och behov.

Biobankslagen ska vara tillämplig på identifierbara prover som används för
 • vård och behandling eller andra medicinska ändamål,
 • forskning,
 • klinisk prövning,
 • produktframställning, eller
 • utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom vård,
 • forskning eller produktframställning.

Särskild utredare: Johanna Adami

För kompletta analyser och förslag - köp ditt eget exemplar av utredningen!
Se längre ned för relaterade publikationer.