Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa. Ds 2013:3
 • Socialrätt
 • Arbetsliv
 • Ekonomi & Näringsliv
 • Offentlig förvaltning
 • Sociala frågor

Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa. Ds 2013:3

Delutredning från Framtidskommissionen

20000

200 kr (exkl. moms)

Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa. Ds 2013:3

Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa. Ds 2013:3

 • Utgivare: Statsrådsberedningen
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 244
 • Utgiven: 2013
 • Serie: Ds 2013:003
 • ISBN/Best.nr: 978-913823884-4
 • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor

Om boken

»Vi ser ju kriminella ut! ...Hur ska man kunna tro på Rättvisan när den gång på gång bevisar sig orättvis?» (Jason Diakité i Metro 2013-02-26 apropå polisens uppdrag att spåra papperslösa).

Diskuterar sammanhållningen och rättvisan i det svenska samhället – vilka förändringar pågår och vilka utmaningar innebär detta för framtiden?
Sammanhållningen analyseras på tre nivåer:
 • Samhället som helhet
 • Det civila samhället
 • De nära relationerna i familjeliv och vardag
Analysen tar upp frågan om hur resurserna och möjligheterna att leva ett gott liv är fördelade. Lyfter också fram nya mått på välfärd och hur dessa kan användas som redskap för praktisk politik i framtiden.

Författare: Charlotta Levay
Framtidskommissionen arbetar under Statsrådsberedningen. För att hitta fler rapporter från Framtidskommissionen v.v. sök på Framtidskommissionen i sökfältet.
Teckna stående order på Ds från Statsrådsberedningen.