Framtid sökes. SOU 2016:6
Socialdepartementet

Framtid sökes. SOU 2016:6

Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare.

25400

254 kr (exkl. moms)

Med utsatta EU-medborgare avses i denna rapport individer som är medborgare i ett annat EU-land och som inte har så kallad uppehållsrätt i Sverige.

Samordnaren har enligt regeringens direktiv haft i uppdrag att främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan berörda aktörer i Sverige, främja kontakter mellan aktörer i Sverige och aktörer i de utsatta EU-medborgarnas hemländer, samt sprida kunskap om EU-medborgarnas rättigheter när de vistas i Sverige utan uppehållsrätt. Samordnarens uppdrag upphör när denna rapport presenterats.

Behovet av samordning kvarstår dock enligt samordnaren. Det är angeläget att samarbetsformer mellan det offentliga och civila samhället utvecklas. Den fortsatta hanteringen av frågan bör enligt samordnaren läggas in i den ordinarie samhällsstrukturen och enligt utredarens förslag ska länsstyrelserna ska få i uppdrag att samordna arbetet där länsstyrelsen i Stockholm får ett övergripande ansvar.

Särskild utredare: Martin Valfridsson

Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 216
  • Utgiven: 2016
  • Serie: SOU 2016:006
  • ISBN/Best.nr: 978-913824403-6
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor