Främjandeförbudet i lotterilagen
Finansdepartementet

Främjandeförbudet i lotterilagen

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska bl.a. lämna förslag på hur sanktionerna för lotterilagens s.k. främjandeförbud kan justeras. Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag. I uppdraget ingår att:
  • föreslå de lagändringar som behövs för att utformningen av främjandeförbudet inte ska göra åtskillnad mellan svenska och utländska lotterier,
  • ta ställning till utformningen av straffansvar för främjande i 54 § andra stycket lotterilagen så att straffansvaret avser alla överträdelser av främjandeförbudet, oavsett om främjandet avsett ett svenskt eller utländskt lotteri,
  • överväga ett system med vitesförelägganden som ska gälla omedelbart.
Tryckt upplaga: