Frågor kring 2009 års renskötselkonvetion. Ds 2016:27
Näringsdepartementet

Frågor kring 2009 års renskötselkonvetion. Ds 2016:27

21200

212 kr (exkl. moms)

Utreder och analyserar en rad rättsliga frågeställningar angående 2009-års konvention om gränsöverskridande renskötsel, som avses komplettera den s.k. Lappkodicillen av år 1751 - det enda dokument som nu reglerar den gränsöverskridande renskötseln. I Ds:n anges till en början vissa väsentliga utgångspunkter:
  • samernas renskötselrätt har ett grundslagsskydd jämställt äganderätten, och ingrepp i denna rätt på grund av konventionens bestämmelse får anses som en form av expropriation och behandlas i enlighet härmed bl.a. när det gäller ersättning
  • det är viktigt att den gränsöverskridande renskötseln snarast regleras på ett mera ingående sätt och att en översyn därför i första hand bör inrikta sig på att ändra på den föreslagna svenska lagen (i Ds:n kallad konventionslagen) istället för att att förutsätta en tidsödande omförhandling av konventionen
  • en lagstiftning bör sikta till att mildra de allvarliga konsekvenser en omfördelning av betesmarken innebär för vissa samebyar
Köp Ds:n för att ta del av kompletta analyser och förslag!
Teckna stående order på Ds från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: