Fråga patienten. SOU 2015:102. Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
Socialdepartementet

Fråga patienten. SOU 2015:102. Nya perspektiv i klagomål och tillsyn

24000

240 kr (exkl. moms)

Uppdraget har inneburit att lämna förslag på hur hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig, i meningen att klagomålshanteringen utgår från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv.Utredningens kartläggning visar att de olika funktionerna i dagens klagomålssystem är otydliga för patienterna och att det inte är klart vart man ska vända sig för olika ändamål. Patienternas förväntningar överensstämmer inte heller med de olika aktörernas uppdrag, vilket enligt utredningen leder till besvikelse och frustration. Det finns också brister och stor variation i vårdens bemötande av patienter som klagar menar man i betänkandet.För att skapa ett ändamålsenligt klagomålssystem konstaterar utredningen att det krävs tre typer av åtgärder:
  • förändrad och förtydligad ansvarsfördelning,
  • förändrad resursfördelning samt
  • kulturförändringar för en mer patientcentrerad vård.
Köp den tryckta utredningen - så kan du ta del av de kompletta förslagen!Särskild utredare: Anders PrintzTeckna stående order på SOU från Socialdepartementet!