Förvaltningsprocessrätt
Norstedts Juridik

Förvaltningsprocessrätt

33100

331 kr (exkl. moms)

Författare:
Rune Lavin

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Förvaltningsprocessrätt behandlar de allmänna förvaltningsdomstolarna och deras handläggning av mål. Beskrivningen av förvaltningsprocessen följer i stort sett den faktiska gången av förvaltningsmåls handläggning, alltifrån målens anhängiggörande till verkställigheten av domar och beslut.

Framställningen utgår främst från lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen. I den mån specialförfattningar innehåller regler för förvaltningsprocessen, anges hur reglerna avviker från, kompletterar eller fyller ut de allmänna reglerna i förvaltningsprocesslagen. Rättspraxis på området redovisas i viktigare hänseenden och då huvudsakligen för att belysa den faktiska tillämpningen av lagregler eller klargöra prejudikatens utfyllande funktion i förhållande till lagtexten. I denna fjärde upplaga har ändringar av förvaltningsprocesslagens regler om muntlig förhandling medfört en omarbetning av avsnittet om handläggningens form. Även vissa ändringar i specialförfattningar har inarbetats i framställningen. Vidare har ett tjugotal nytillkomna rättsfall tillförts och oftast kommenterats.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 4
  • Omfång: 192
  • ISBN: 9789139023586
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen