.
Förvaltningsprocessrätt
 • Offentlig rätt
 • Processrätt
 • Förvaltningsrätt

Förvaltningsprocessrätt

Rune Lavin
35100

351 kr (exkl. moms)

Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessrätt

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 5
 • Omfång: 192
 • Utgiven: 2023
 • ISBN: 9789139022930
 • Ämnen: Offentlig rätt, Processrätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt,
 • Författare: Rune Lavin

Om boken

Förvaltningsprocessrätt behandlar de allmänna förvaltningsdomstolarna och deras handläggning av mål. Beskrivningen av förvaltningsprocessen följer i stort sett den faktiska gången av förvaltningsmåls handläggning, alltifrån målens anhängiggörande till verkställigheten av domar och beslut.

Framställningen utgår främst från lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen. I den mån specialförfattningar innehåller regler för förvaltningsprocessen, anges hur reglerna avviker från, kompletterar eller fyller ut de allmänna reglerna i förvaltningsprocesslagen. Rättspraxis på området redovisas i viktigare hänseenden och då huvudsakligen för att belysa den faktiska tillämpningen av lagregler eller klargöra prejudikatens utfyllande funktion i förhållande till lagtexten. I denna femte upplaga har främst uppdaterats ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur. Det har bland annat medfört att ett tjugotal nya rättsfall inarbetats eller anmärkts i texten.