.
Förvaltningsprocesslagen m.m.

Förvaltningsprocesslagen m.m.

En kommentar

104200

1,042 kr (exkl. moms)

Förvaltningsprocesslagen m.m.

Förvaltningsprocesslagen m.m.

  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 7
  • Omfång: 680
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Gula Biblioteket
  • ISBN: 9789139020035
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Författare: Ulrik von Essen

Om boken

Denna bok är ägnad förvaltningsprocessen sådan den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kommentaren redogör för reglerna i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser i olika specialförfattningar beskrivs när så är nödvändigt för behandlingen av reglerna i förvaltningsprocesslagen. Författningstexten, liksom kommentarerna, avser lagstiftningen så som den ser ut från den 1 juli 2017.
I denna upplaga har nytillkommen praxis arbetats in. Vidare har gjorts en del omdisponeringar i texten i syfte att underlätta för läsaren att orientera sig i materialet. Inte minst gäller detta kommentarerna till lagen om allmänna förvaltningsdomstolar.