Förvaltningsprocesslagen m.m.
Wolters Kluwer

Förvaltningsprocesslagen m.m.

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr (exkl. moms)

Kommentaren till förvaltningsprocesslagen, lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, lagen om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål och lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kommenteras utförligt paragraf för paragraf av Bertil Wennergren som har stor expertkunskap inom dessa områden. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarens egna analyser och kommentarer. Uppdatering av kommentaren på Internet sker automatiskt en gång per år.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: