.
Förvaltningsprocesslagen m.m.
  • Offentlig rätt
  • Processrätt
  • Förvaltningsrätt
  • Statsrätt

Förvaltningsprocesslagen m.m.

Ulrik von Essen

En kommentar

105000

1.050 kr (exkl. moms)

Förvaltningsprocesslagen m.m.

Förvaltningsprocesslagen m.m.

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Kommentaren till förvaltningsprocesslagen har i denna upplaga arbetats om med ett stort antal nya rättsfall och JO-beslut. Kommentaren har arbetats igenom med avseende på strukturen för att få ökad tydlighet. Till detta kommer att kommentaren till lag om allmänna förvaltningsdomstolar skrivits om i grunden.