Förvaltningsprocesslagen m.m.
Wolters Kluwer

Förvaltningsprocesslagen m.m.

92600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

926 kr

Författare:
Ulrik von Essen
Denna bok är ägnad förvaltningsprocessen sådan den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kommentaren redogör för reglerna i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser i olika specialförfattningar beskrivs när så är nödvändigt för behandlingen av reglerna i förvaltningsprocesslagen. Författningstexten, liksom kommentarerna, avser lagstiftningen så som den ser ut från den 1 juli 2017. I denna upplaga har nytillkommen praxis arbetats in. Vidare har gjorts en del omdisponeringar i texten i syfte att underlätta för läsaren att orientera sig i materialet. Inte minst gäller detta kommentarerna till lagen om allmänna förvaltningsdomstolar.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Ulrik von Essen
Denna bok är ägnad förvaltningsprocessen sådan den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kommentaren redogör för reglerna i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser i olika specialförfattningar beskrivs när så är nödvändigt för behandlingen av reglerna i förvaltningsprocesslagen. Författningstexten, liksom kommentarerna, avser lagstiftningen så som den ser ut från den 1 juli 2017. I denna upplaga har nytillkommen praxis arbetats in. Vidare har gjorts en del omdisponeringar i texten i syfte att underlätta för läsaren att orientera sig i materialet. Inte minst gäller detta kommentarerna till lagen om allmänna förvaltningsdomstolar.
Målgrupp
Övrigt, Studerande, Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2017-09-07
  • Version: 7
  • Serie: Gula Biblioteket
  • ISBN: 978-913902003-5