.
Förvaltningsprocesslagen m.m.
  • Offentlig rätt
  • Processrätt
  • Förvaltningsrätt
  • Statsrätt

Förvaltningsprocesslagen m.m.

Ulrik von Essen

En kommentar

0
Förvaltningsprocesslagen m.m.
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Förvaltningsdomstolarna och de processer som förs i dessa har över tid fått ökad betydelse och en mängd centrala frågor för såväl enskilda personer som bolag och organisationer avgörs av dessa domstolar. Den förfarandelag som då tillämpas, förvaltningsprocesslagen, är emellertid kortfattad och dessutom till stora delar oförändrad sedan tillkomsten 1971, då förvaltningsdomstolarna hanterade betydligt färre och enklare måltyper. Förarbetena har därför kommit att få begränsad betydelse medan praxis från Högsta förvaltningsdomstolen har spelat en avgörande roll för utvecklingen av processen.I denna lagkommentar, som omfattar både förvaltningsprocesslagen och lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, sammanställs och analyseras praxis avseende varje paragraf i lagarna. Ambitionen är alltså att inte bara redovisa rättsfallen utan även att uttolka vilka principer de grundas på och hur de förhåller sig till varandra samt klargöra i vilka delar rättsläget är osäkert. Förutom praxis behandlas relevanta JO-beslut.Framställningen riktar sig främst till de aktörer som är involverade i förvaltningsprocesser, dvs. domare och andra befattningshavare inom förvaltningsdomstolarna samt ombud för parter och processförare på statliga och kommunala myndigheter.