.
Förvaltningslagen : en kommentar

Förvaltningslagen : en kommentar

Kristina Ahlström
71600

716 kr (exkl. moms)

Förvaltningslagen : en kommentar

Förvaltningslagen : en kommentar

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Den bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer lättillgänglig. Praxis och rättsliga principer har kodifierats och återfinns i lagtext. Viss utvidgning av bestämmelserna har skett och en helt ny reglering har införts för situationer när myndigheten dröjer med att avgöra ärenden.Regleringen är grundläggande för svensk förvaltning och av stor betydelse för att allmänheten ska ha stort förtroende för att förvaltningen sköts på ett rättssäkert och effektivt sätt. I boken lämnas en kommentar till 2017 års förvaltningslag. Kommentaren gavs ut redan våren 2018 för att användas vid utbildning och tillämpning av den nya förvaltningslagen. Efter den 1 juli 2018 har denna reviderade första upplaga getts ut med komplettering av beslutade följdändringar i andra författningar samt justeringar med anledning av att GDPR trätt i kraft.Författaren Kristina Ahlström är advokat med egen verksamhet i Stockholm. Hon har under många år arbetat med rättsliga uppgifter på statliga myndigheter som tingsrätt, kronofogdemyndighet, Riksskatteverket och Utbildningsdepartementet. Hon fick tidigt arbeta med förvaltningsärenden hos Rättshjälpsnämnden i Malmö i slutet av 1980-talet. Kristina Ahlström har skrivit flera böcker om arbetsrätt samt offentlighet och sekretess. Hos Karnov Group kommenterar hon flera arbetsrättsliga lagar samt delar av offentlighets- och sekretesslagen.