.
Förvaltningslagen
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt

Förvaltningslagen

Johan Lundmark, Mathias Säfsten

En kommentar

0
Förvaltningslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Förvaltningslagens bestämmelser tar i första hand sikte på handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna, även om vissa bestämmelser gäller också i annan förvaltningsverksamhet hos dessa organ. Förvaltningslagen ger således en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggningen. Det främsta syftet med lagen är att garantera rättssäkerheten för enskilda i förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna.

I denna uppdatering har lagstiftning, praxis och litteratur fram till april 2023 beaktats.