.
Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:68
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:68

9500

95 kr (exkl. moms)

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:68

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:68

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 34
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824746-4
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Förslag om inrättande av s.k. mellanboenden - en särskild boendeform för äldre som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service.

Regeringen föreslår bland annat:
 • att det i mellanboenden inte ska krävas tillgång till personal dygnet runt
 • att tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata utförare och
 • att socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd för avgifter för plats i särskilda boenden ska gälla även för mellanboenden.

Förslagen förtydligar kommunernas möjlighet att erbjuda ett så kallat mellanboende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!