Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete
Försvarsdepartementet

Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska analysera förutsättningarna enligt regeringsformen för Sverige att, under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas, med militära resurser agera gemensamt med annan stat för att möta ett väpnat angrepp mot någon av staterna samt för att hindra kränkningar av någon av staternas territorium i fred och under krig mellan främmande stater.
Tryckt upplaga: