.
Förundersökning
  • Processrätt
  • Straffrätt

Förundersökning

Thomas Bring, Christian Diesen, Simon Andersson
0
Förundersökning
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Förundersökning är den utredning som polis och åklagare bedriver för att finna en misstänkt för ett brott och kunna åtala honom eller henne för detta, men förundersökningsprotokollet är också underlag för domstolens beredning av målet och för uppläggningen av försvaret. Dessutom kan förhören i protokollen komma att utnyttjas som bevisning i rättegången. Den som leder och utför en förundersökning måste vara medveten om alla dessa ändamål, men också – eftersom tvång kan användas – om de rättigheter som den enskilde har och om de risker som en alltför snäv eller torftig utredning innebär.Verket är avsett att fungera som en kommentar till rättegångsbalkens regler om förundersökning. Innehållet spänner över hela förundersökningen, från dess inledande till dess avslutande. Här redogörs bl.a. för vilka beviskrav som gäller och vilka metoder polisen får använda under utredningen, liksom frågor om sekretess. Ett omfattande material från svensk rättspraxis och Europadomstolen presenteras. Arbetet är både lämpat som kurslitteratur och som praktisk handledning.