Förtydligande av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ds 2016:14.
Arbetsmarknadsdepartementet

Förtydligande av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ds 2016:14.

Byte av benämningar på lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning

17000

170 kr (exkl. moms)

Presenterar en bedömning om byte av benämningar på de arbetsmarknadspolitiska stöden lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning samt förslag om följdändringar i de lagar där dessa stödformer nämns.

Den bedömning och de förslag som lämnas har tagits fram inom ramen för en bredare översyn vid Arbetsmarknadsdepartementet som syftar till att förtydliga lönestöden i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.
Teckna stående order på Ds från Arbetsmarknadsdepartementet!
Tryckt upplaga: