Förtydligande av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ds 2016:14.
Arbetsmarknadsdepartementet

Förtydligande av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ds 2016:14.

17000

170 kr (exkl. moms)

Presenterar en bedömning om byte av benämningar på de arbetsmarknadspolitiska stöden lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning samt förslag om följdändringar i de lagar där dessa stödformer nämns.Den bedömning och de förslag som lämnas har tagits fram inom ramen för en bredare översyn vid Arbetsmarknadsdepartementet som syftar till att förtydliga lönestöden i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.
Teckna stående order på Ds från Arbetsmarknadsdepartementet!
Produktdetaljer: