Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan. Prop. 2015/16:41
Utrikesdepartementet

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan. Prop. 2015/16:41

7600

76 kr (exkl. moms)

Riksdagen föreslås medge att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 50 personer till förfogande för deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan till utgången av december månad 2016.
Syftet med insatsen är att det internationella samfundet ska fortsätta att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning, rådgivning och stöd i syfte att konsolidera de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt kunna hantera säkerheten i landet.
Tryckt upplaga: