Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak. Prop. 2016/17:32
Utrikesdepartementet

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak. Prop. 2016/17:32

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 70 personer till förfogande på plats till och med den 31 december 2017 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot ISIL/Daesh i Irak. Om situationen så kräver ska det finnas möjlighet att utöver själva styrkebidraget tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka om högst 150 personer.

Det svenska bidraget ska bestå i utbildning och rådgivning till de irakiska försvarsstyrkorna i Irak i syfte att bidra till deras förmåga att stå emot Daesh.
Tryckt upplaga: