Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Prop. 2014/15:121
Utbildningsdepartementet

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Prop. 2014/15:121

7600

76 kr (exkl. moms)

Den 1 november 2013 trädde lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa i kraft. Lagen är tidsbegränsad och gäller t.o.m. den 31 december 2015. I avvaktan på beredning av förslagen i en generell översyn av förutsättningarna för registerbaserad forskning bör lagen fortsätta att gälla till dess att ny lagstiftning kan ersätta den tillfälliga lagen. Lag ska fortsätta att gälla t.o.m. den 31 december 2017.
Tryckt upplaga: