Förtryckning av personliga identitetsnummer på specifikationen till vissa förenklade självdeklarationer, föreskrifter
Riksskatteverket

Förtryckning av personliga identitetsnummer på specifikationen till vissa förenklade självdeklarationer, föreskrifter

2100

21 kr

I kraft 1 april 2002.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: