Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011
Statistiska centralbyrån/SCB

Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011

9600

96 kr (exkl. moms)

Demokratiskt underskott i kommunerna!Redovisar statistiska uppgifter om förtroendevalda som bl.a. visar att det fortfarande finns brister i deras representation för befolkningen som helhet.Några resultat:
  • Män 65 år och äldre är något överrepresenterade. Totalt sett är däremot gruppen 65 år och äldre inte längre underrepresenterad.
  • Kvinnorna, unga i åldern 18-29 år och utrikes födda är totalt sett fortfarande underrepresenterade. Könsfördelningen är dock jämnare bland yngre politiker.
  • Personer med eftergymnasial utbildning, höginkomsttagare och offentliganställda är överrepresenterade.
  • Andelen politker med tre eller fler uppdrag fortsätter att öka i både kommunerna och landstingen.