Förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10), ändrade föreskrifter, HSLF-FS 2018:46
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10), ändrade föreskrifter, HSLF-FS 2018:46

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2011:10.
Tryckt upplaga: