Förteckningar över narkotika, föreskrifter
Läkemedelsverket

Förteckningar över narkotika, föreskrifter

9600

96 kr (exkl. moms)

Ändras av HSLF-FS 2017:54, LVFS 2015:4 och LVFS 2014:11.
Tryckt upplaga: