Förteckningar över narkotika, föreskrift om ändring (LVFS 2011:10), HSLF-FS 2016:80
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Förteckningar över narkotika, föreskrift om ändring (LVFS 2011:10), HSLF-FS 2016:80

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: